Hotel Utalvány Felhasználási Feltételei

A "Köszönöm ABC" Hotel Utalvány egy 5000 Ft, azaz ötezer forint névértékben kiállított, és 5000 Ft kedvezményre jogosító ajándékutalvány. A utalvány a Köszönöm ABC Program szállásadó partnereinél váltható be az alábbi feltételek teljesülése esetén. 

· Az utalvány a rajta feltüntetett időpontig felhasználható

· Az utalvány egy minimum 40.000 Ft foglalás fölött váltaható be

· 1 foglaláshoz 1 utalvány használható fel

· Az utalvány a kiemelt ünnepi időszakok kivételével, a szállodai foglalások függvényében bármikor beváltható, egy azonnali kedvezményre

· Az utalvány beváltása más akciókkal (kuponos oldalak) nem összevonható, és kizárólag a szállásadó partnereink honlapján közzétett ajánlatokra érvényes

· Az utalvány készpénzre nem váltható

 


 

Utalvány Szabályzat

I., FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

- Hotel Utalvány: a jelen szabályzatnak megfelelő módon előállított, és a jelen szabályzat szerinti vásárlási kedvezményre jogosítja a tulajdonosát. Az utalványt a kibocsájtó, üzletpolitikai céllal hozza forgalomba, és kizárólag a www.koszonomabc.hu oldalon regisztrált kiskereskedők jogosultak kiosztani. A Hotel utalványt a kiskereskedő NEM érékesítheti  ellenérték fejében, viszont az átadását meghatározott értékhatár fölötti vásárláshoz kötheti. Pl 10.000 Ft vásárlás esetén adható 1 db 5000 Ft névértékű utalvány.

- kibocsátási érték: az az összeghatár, amilyen értékben a vásárló az Szállásadó partnernél az utalvány felhasználásával árut vásárolhat, vagy szolgáltatást vehet igénybe.

- felhasználási időszak: az az időszak, amíg a vásárlási utalvány tulajdonosa a vásárlási utalványt felhasználhatja.

- Kiskereskedő Partner: A Köszönöm ABC program szerződött partnerei, akik az üzleteiket regisztrálták a www.koszonomabc.hu oldalon. 

- Szállásadó Partner: A Köszönöm ABC program szerződött szállásadó partnerei. 

- kibocsátó : Köszönömabc.hu 

- az utalvány tulajdonosa: az a kibocsátón kívüli magánszemély, aki a Hotel utalvány tulajdonosa

II., A SZABÁLYZAT CÉLJA

1./ A jelen szabályzat célja, hogy meghatározza a Hotel utalvány kibocsátásának és felhasználásának módját.

2./ A szabályzat területi hatálya nem korlátozott.

3./ A szabályzat időbeli hatálya az első utalvány kibocsátásától kezdődik, és mindaddig tart, ameddig a kibocsátó ellenkező tartalmú döntést nem hoz.

4./ A szabályzatot a kibocsátó jogosult módosítani. A szabályzat módosítása azonban csak attól kezdve hatályos, ha azt a kibocsátó a jelen szabályzatban megjelölt módon közzétette

III., AZ UTALVÁNY KIBOCSÁTÁSA

1./ A Hotel utalványt a kibocsátó bocsátja ki.

2./ A Hotel utalványt nyomdai úton előállított, egyedi sorszámmal előálltott  okirat.

3./ A Hotel utalványnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a./ kibocsátó neve

b./ az utalványra vonatkozó utalás

c./ a kibocsátási érték

d./ a felhasználási időszak

e./ egyedi azonosítószám

4./ A Hotel utalvány a kibocsátó az általa meghatározott mennyiségben jogosult kibocsátani. Az  utalvány egyedi azonosítóval van ellátva, és szigorú számadású bizonylatnak minősül.

5./ A Hotel utalvány felhasználása határidőhöz kötött (felhasználási időszak).

6./ A Hotel utalvány mintapéldányát a jelen szabályzat melléklete tartalmazza. A jelen szabályzat mellékletét képező mintapéldányaitól eltérő okirat nem minősül Hotel utalványnak.

7./ Hotel utalvány csak sérülésmentes utalvány lehet.

8./ A sérült, vagy hiányos Hotel utalvány nem használható fel.

9./ A kibocsátó a birtokában lévő Hotel utalványt bármikor megsemmisítheti.

10./ A Hotel utalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak.

11./ A Hotel  utalvány hamisítása, sokszorosítása, többszöri beváltása bűncselekmény.

IV. AZ UTALVÁNY FELHASZNÁLÁSA

1./ A Hotel utalvány átruházható.

2./ A Hotel utalvány tulajdonosa jogosult a felhasználási időszakon belül a Hotel utalvány kibocsátási értékén árut vásárolni, illetve szolgáltatást igénybe venni a Köszönöm ABC Program szállásadó partnereinek szállodáiban az alábbi feltételek teljesülése esetén.

Az utalvány a rajta feltüntetett időpontig felhasználható

· Az utalvány egy minimum 2 főre szóló 2 éjszakás foglalás esetén váltható be

· 1 foglaláshoz 1 utalvány használható fel

· Az utalvány a kiemelt ünnepi időszakok kivételével, a szállodai foglalások függvényében bármikor beváltható, egy azonnali kedvezményre

· Az utalvány beváltása más akciókkal (kuponos oldalak) nem összevonható, és kizárólag a szállásadó partnereink honlapján közzétett ajánlatokra érvényes

· Az utalvány készpénzre nem váltható

3./ A Hotel  utalvány tulajdonosának azt regisztrált felhasználót kell tekinteni, aki a koszonomabc.hu meghirdetett nyereményjátékaiban közjegyző által kisorsolásra kerül.

4./ A vásárlási utalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy a vásárlási utalványt a vásárló az üzletnek átadja. Webáruházak esetében minden alkalommal tájékozódjon a beváltás menetéről, a webáruház partnerünknél.

5./ Az áruvásárlásra illetve a szolgáltatás igénybevételére egyebekben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával történő vásárlás vagy szolgáltatás igénybe vétele esetén.

6./ A vásárlási utalvány kibocsátási értékénél kisebb értékű áru megvásárlása vagy szolgáltatás igénybe vétele esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbség készpénzben nem téríthető vissza a vásárlónak, és az utalvány készpénzre nem váltható át!

 

V., A KÖZLEMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE

1./ A kibocsátó a jelen szabályzatot, annak módosítását, az üzletek megjelölését, valamint vásárlási utalványokkal összefüggő információkat a saját WEB lapján köteles közzétenni.

 

1. sz. melléklet

Hotel Utalvány Minta

koszonom-abc-hotel-utalvany-140x68mm-02-kicsi

 

  • Kiss Tamás
  • Telefon: 06-20-260-9506  
  • Munkanapokon: 09:00-17:00
  • Email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.